Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2015

papuudlamozgu
9294 5421 390
Reposted fromzielonazielona zielonazielona viaimana imana
image
Reposted frombwana bwana viabrzoza brzoza
papuudlamozgu
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko

January 15 2015

papuudlamozgu
papuudlamozgu
Ach, jaki to będzie piękniasty rok. Dwa tysiące piękniasty.
— red. Piotr Kaczkowski, Minimax 03.01.2015
Reposted fromraita raita viadonotsendrequest donotsendrequest
4113 42c0 390
Reposted fromspacemuffinz spacemuffinz viadungen dungen
5015 8c91 390

tinymediaempire:

"i speak in 9th grade form, cord under the door.
powers out. we wait out the storm and i am floored.”

18x24” four color screenprint, $30
signed open edition available again at http://danieldanger.storenvy.com/

papuudlamozgu
8669 58ed 390
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viamayamar mayamar
5664 6564 390

thegoodcorner:

We really love our Moomins here. A Moomin livery on the Finnair MD-11 plane that flew Helsinki-Tokyo route in the past.

8807 4398 390
papuudlamozgu

November 28 2014

papuudlamozgu
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
8868 a81e 390
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
papuudlamozgu
Reposted fromnowelovestory nowelovestory viacytaty cytaty
papuudlamozgu
4239 47bd 390
Reposted fromnervure nervure viairmelin irmelin
papuudlamozgu
Reposted fromsfeter sfeter viairmelin irmelin
papuudlamozgu

November 25 2014

papuudlamozgu
5297 46e4 390
Reposted fromfelicka felicka viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
papuudlamozgu
4890 a52e 390
Reposted fromardoise ardoise viadungen dungen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl